<
Tildeling af pladser
Tildeling af pladser

Et medlem kan skrives på ventelisten til en plads, som tildeles efter datoen for optagelse på listen.  Det vil i reglen være en "smal" plads. Medlemmer der har "smal" bådplads, men ønsker en større, kan kontakte den pladsansvarlige og få anvist en større plads, hvis der er en ledig.

Medlemmer på venteliste forventes at anskaffe båd snarest, når de tildeles en plads. De nærmere regler findes i vedtægterne. Alle tildelinger af bådpladser og bytning af pladser medlemmerne imellem foretages via den pladsansvalige.

Følgende priser er senest besluttet på Generalforsamlingen den 21. marts 2019: Indskud: 4350 kr, samt årligt kontingent: 4225 kr.

Hvis du ønsker plads til dit fartøj kan du kontakte Tonny Niilonender er pladsansvarlig.

Der er venteliste på bådpladser i øjeblikket og der optages i øjeblikket kun beboere i Schifters Kvarter på ventelisten. Ventelisten er indsat nedenfor.