Tildeling af pladser
Tildeling af pladser:
  • Et medlem kan skrives på ventelisten til en plads, som tildeles efter datoen for optagelse på listen.  Det vil i reglen være en "smal" plads. Medlemmer der har "smal" bådplads, men ønsker en større, kan kontakte den pladsansvarlige og få anvist en større plads, hvis der er en ledig.
  • Medlemmer på venteliste forventes at anskaffe båd snarest, når de tildeles en plads. De nærmere regler findes i vedtægterne.
  • Alle tildelinger af bådpladser og bytning af pladser medlemmerne imellem foretages via den pladsansvalige.
  • Hvis du ønsker plads til dit fartøj kan du kontakte Tonny Niilonender er pladsansvarlig.
  • Der er venteliste på bådpladser i øjeblikket og der optages i øjeblikket kun beboere i Schifters Kvarter på ventelisten. Ventelisten er indsat nedenfor.