Bådsiden
 Bådlauget råder over 31 pladser (nr. 1-31). Plads 1-3 er har en bredde på ca. 2,75 m. Plads 4-8 har en bredde på ca. 2,60 m. Plads 9-27 har en bredde på ca. 2,30 m. Plads 28-31 en bredde på ca. 3 m. Pladsernes bredde er "indsejlingsbredden", men varierer noget inden for hver gruppe.

Der er venteliste på bådpladser i øjeblikket og der optages i øjeblikket kun beboere i Schifters Kvarter på ventelisten (se undersiden om tildeling af bådplads.

På medlemssiden (se forsiden) er der indsat en "ring-efter-hjælp" telefonliste.