Brændstof til dieselmotorer Brændstof til dieselmotorer

I denne artikel kan du læse mere om hvilken type diesel, der egner sig bedst til bådmotorer. På dansk sejlunions hjemmeside findes gode råd og tips vedr. motorer i fritidsbåde herunder om dieselolie. Motorsiden er indsat nedenfor som et link:
http://www.sejlsport.dk/baadejer/praktisk-viden/motor
Der er siden 2015 kommet en ny diesel på markedet. Det hedder GTL diesel (Gas-to-Liquid) der er gas-baseret i modsætning til råoliebaserede diesel. Flere og flere havne inkl. ved Lynettens sejlklub er gået over til at anvende GTL diesel. Fordelen ved GTL diesel er, at partikelforureningen reduceres med omkring 30%. Der er dog også bagdele ved GTL diesel, idet visse CAV-højtrykpumpers pakninger bliver utætte (i ældre Perkins motorer). Volvo og Caterpillar har imidlertid godkendt GTL diesel til brug i deres motorer, mens Yanmar har visse forbehold. Nedenfor er der indsat et link om GTL diesel. Du kan se nærmere om GTL-diesel samt ikke mindst udbredelsen af brændstoffet i Danmark på følgdene link: https://havneguide.dk/da/nyheder/flere-havne-med-nyt-braendstof-0