Gode råd og tips

På dnene side vil du kunne finde gode råd og tips fra laugets sejlende medlemmer. Har du et godt råd eller tips, så send dit råd eller tips til webmasters som vil opdatere siden med dit bidrag.

  • Introduktion til sejlads i Københavns havn
  • nyttige gode knob og stik
  • fortøjning og højvande i Erdkehlgraven
  • brændstof til dieselmotorer
  • Forsikring af båd og besætning