Græsslåning 2017

Sådan fungerer græsslåning på bådlaugets område

 

Græsset slås efter en liste over frivillige. Listen udarbejdes for hver sæson.

 

Det foregår således:

·        Noter fra den nederste liste hvornår det er din tur. Hvis vi en inde i en tørkeperiode, eller det er sidst på sæsonen, er det muligvis ikke nødvendigt, det beror på dit skøn. I så fald slår den næste på listen. Eventuelt kan du slå de dele af plænen hvor græsset er længst.

·        Plæneklipperen befinder sig i den bageste del af fællesskuret. Hvis du ikke har nøgle kan du få en ved henvendelse til Poul (se nedenfor, depositum 100 kr.) I skuret findes en benzindunk mærket ”plæneklipper”. Hvis der ikke findes benzin kontaktes Poul Vagn Jensen på 27 40 74 78 eller pvjholmen@mail.com. Brug ikke olieblandet benzin!

·        Check området og fjern sten, grene og andet der kan skade plæneklipperen.

·        Betjening af maskinen: Træk bøjlen ind mod håndtaget. Tryk choker/gas-greb på højre side helt frem. Træk i startsnoren. Efter få sek. kan grebet trækkes lidt tilbage til fuld gas. Du kan også køre lidt langsommere, hvis det er bekvemt. Når grebet på venstre side føres frem, kører maskinen fremad. Træk ikke maskinen baglæns ”mod sin vilje”, men løft forhjulene når du trækker baglæns, ellers belastes drevet unødigt. Husk at se efter olie (oliepind).

·        Få evt. en hjælper, f.eks. den næste på listen til at hjælpe med at flytte borde og bænke, hvis du ikke kan klare det selv.

·        Stil borde, bænke og plæneklipper tilbage.  Send en SMS til Poul (27 40 74 78), så går der lang tid før det er din tur igen.

·        Græsset omkring/under de tunge borde-bænke kan vi slå i forbindelse med torsdagsgrillen.


Øverste skema: Viser hvornår de tilmeldte kan slå græs, grøn markering eller er forhindret, x markering.
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Kaj Jensen kampp.g@gmail.com x x                         x x x x x x
Jens Christian Christensen 32537313 lisogchristian@mail.dk                                        
Poul Vagn Jensen 27407478 pvjholmen@gmail.com x   x x x   x x   x x   x x x x x x x x
Tobias Leth Schmidt 26293404 tobias_marcus@hotmail.com   x x x   x x   x x x x x x x x x x x  
Lars Hermann 44474547 larsherm@gmail.com x x x x           x x x x x x x x x x x
Elin Laursen 43610921 Elin.Bach.Laursen@gmail.com x x x x x x x x           x x x x x x x
Espen Jürgensen 51822815 espenjurgensen@gmail.com                   x x x                
John Winding-Nielsen 60511242 mail@johnwinding.dk x x x x x         x x x x x x x x x x x
Kenn Lyster Håkanson 50826650 yobynnek19@gmail.com   x x       x       x x x x       x x x
Henrik Kagenow 22270039 h.kagenow@gmail.com       x         x x                    
Sune Jürgensen 27240475 masterbrew@gmail.com x x x x x x x x x x     x x x x x x x x
Kell Lindegaard 42311037 lklindegaard@webspeed.dk x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tommy Nordfalk 30229684 nordfalk@gmail.com                                        
Anders Wolf Christiansen 61668539 awolfc@gmail.com x x   x x x x x x   x x x x x x x x x  
Jørgen Iversen 30931116 iversen.joergen@gmail.com             x x   x                    
Thomas Skall 26122502 thomas@skall.dk             x x x x                    
Henning Meier Hansen 30885992 syplhmh@gmail.com x x x x x x x x                        
Nederste skema: viser hvornår der skal slås græs (vi slår græs i ulige uger). Den person der slår græs i de pågældende uger er markeret med mørk grøn. Skulle du af en en eller anden grund være forhindret, så kontakt en person markeret med lys grøn  markering. Ikke alle på listen har fået tildelt en uge - de kan fungere som reserver.
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Kaj Jensen kampp.g@gmail.com x             x x x
Jens Christian Christensen 32537313 lisogchristian@mail.dk                    
Poul Vagn Jensen 27407478 pvjholmen@gmail.com x x       x x x x x
Tobias Leth Schmidt 26293404 tobias_marcus@hotmail.com   x   x x x x x x x
Lars Hermann 44474547 larsherm@gmail.com x x           x x x x x
Elin Laursen 43610921 Elin.Bach.Laursen@gmail.com x x x x       x x x
Espen Jürgensen 51822815 espenjurgensen@gmail.com           x        
John Winding-Nielsen 60511242 mail@johnwinding.dk x x x     x x x x x
Kenn Lyster Håkanson 50826650 yobynnek19@gmail.com   x   x   x x     x
Henrik Kagenow 22270039 h.kagenow@gmail.com         x          
Sune Jürgensen 27240475 masterbrew@gmail.com x x x x x   x x x x
Kell Lindegaard 42311037 lklindegaard@webspeed.dk x x x x x x x x x x
Tommy Nordfalk 30229684 nordfalk@gmail.com                    
Anders Wolf Christiansen 61668539 awolfc@gmail.com x   x x x x x x x x
Jørgen Iversen 30931116 iversen.joergen@gmail.com       x            
Thomas Skall 26122502 thomas@skall.dk       x x          
Henning Meier Hansen 30885992 syplhmh@gmail.com x x x x x x x x