22. juni 2004 Under arbejdet med at fjerne belægningen fra broen imellem Arsenaløen og Frederiksholm, arbejdede gravemaskinen sig langsomt baglæns på broen, indtil broen lukkede op med et brag. Gravemaskinen endte med at stå lodret op ad broklappen. Kraner fra BMS måtte tilkaldes, dels for at fjerne gravemaskinen dels for at borttage broklappen efterhånden som den blev skåret med med skærebrændere. Opskæringen fortsatte på jorden efter at de større stykker var taget ned med kranerne.
8. juli 2004 De over 100 år gamle asketræer langs kanonbådsvej skæres ned. På billedet er de to sidste træer ikke fjernet helt endnu. Næsten alle de gamle asketræer viste sig at have indre skader af råd og svamp.
8. juli 2004   Frederiksholmsbroen er nu helt fjernet og en stor del af brofæstet på Frederiksholmssiden knust. På billedet ses en gangbro imellem øerne, der dog kun kan bruges af arbejdsmandskabet. Andre må over en midlertidig bro et godt stykke længere østpå, den går fra Halvtolvsiden til området ved Gl. Bådeværfts østlige ende.
7. september
2004
De foregående 7 billeder, der optaget af Troels Laurell, viser den nye Frederiksholmsbro, der løftes fra en pram og anbringes på rette plads. Prammen, der transporterede brofaget.
6. oktober 2004 Asfalt lægges på Frederiks-holmsbroen. 7. oktober 2004.
Asfaltering af Galionsvejs vestlige del.
8. oktober 2004. Indvielse af Frederiksholms-broen. Søværnets tamburkorps spillede og sang (!) og en travalje er netop sejlet forbi broen og hilser med lodrette årer.
14. december 2004. Der arbejdes på højtryk med at få Fabriksmestervej klar til operaens åbning 15. januar 2005. Her er situationen 6. januar 2005.
December 2004-januar 2005. Kastanierne på sydsiden af Philip de Langes Allé fældes. De viste sig ret medtagne, flere med omfattende svampeangreb i stammernes midterdele.

12. januar 2005. Der arbejdes intenst på at få Fabriksmestervej færdig til operaens åbning 15. januar.

12. januar 2005. Der etableres et nyt anlægssted for havnebussen ved Operaen og Holmen syd nedlægges. 28. april 2005. Der er foretaget en gevaldig udgravning som forberedelse til opsætning af busslusen.
6. juni 2005. Asfalten fjernet ved Nyholms-broen. 9. juni 2005. Kranen er klar til af løfte den gamle bro. 9. juni 2005. Tandkransene skæres fri med skærebrændere.
9. juni 2005. De gamle brofag løftes fri. 6. juni 2005. En af de gamle lygtestandere fjernes med gravemaskine og lægges ved siden af Andreas Schifter.
Der graves i dybden under Philip de Langes Allé. Leret kan ikke bære og må erstattes med stabilgrus.   28. juli 2005. Der arbejdes med at lægge brostenskanter for den kommende kørebane på Philip de Langes Allé.

27. august 2005. Støbeformen til Nyholmsbroen er klar. Der er godt med armeringsjern!

14. september 2005. Nyholmsbroen er støbt.

13. august 2005.
Ud for kanonbådsskur 3. Der bliver lagt asfalt på.

  13. august og 16. august 2005. Et billede fra vestlige del af Philip de Langes Allé.

7. september 2005.
Brolægningsarbejde på vores indkørsel fra Philip de Langes Allé.

29. september 2005.
Der arbejdes på færdiggørelsen af Philip de Langes Allé.
 

12. oktober 2005.
Vestlige del af Philip de Langes Allé er opgravet. På billedet til højre lægges der fortov på det sidste af "vores" stykke af Philip de Langes Allé ud mod Danneskiold Samsøes Allé.

21. november 2005.
Arbejdet på opgravning og kloakering af Danneskiold Samsøes Allé påbegyndes.

23. november 2005. Billedserien ovenfor til højre viser nyplantning af kastanietræer på Kanonbådsvej. De koster 10.000 kr. stykket. Så er børnefamilierne advaret, hvis de søde små brækker grene af!