Privatkajakker


Opbevaring af privatkajakker
Bådlauget har i efteråret 2004 opført to kajakskure, hver med plads til ca. 16 private kajakker. Kajakskurene er aflåst, og kun medlemmer med kajakplads har adgang til kajakkerne.

Du kan få adgang til at opbevare din kajak i et at bådlaugets kajakskure ved at melde dig ind i bådlauget og betalt indskud og en årlig pladsleje.
Medlemskontingent er i øjeblikket 350 kr., indskud for kajakplads 1.200 kr., årlig kajakpladsleje 775 kr. og depositum for nøgle 100 kr.

Der er i øjeblikket venteliste på kajakpladser.

Brug indmeldelsesformularen.

Fælleskajakker
Regler for brug af fælleskajakkerne

Schifters Bådlaug har et antal fælleskajakker og pagajer (afbildet i skuret ved nøgleskabet). Kajakkerne opbevares uden for skurene. De fleste af kajakkerne er gamle og derfor ikke udstyret med skot og sikkerhedsliner langs kanterne. De er derfor kun tænkt til brug i Erdkehlgraven. Det er risikabelt at ro ud i havnen i dem.

Fælleskajakkerne kan benyttes efter gældende regler.

 Det forventes at du:

  • Er svømmer - mindst 400 meter (svarende til afstanden fra kajakbroen - tværs over Erdkehlgraven og tilbage igen).
  • Deltager i en redningsøvelse, så du kender både til egen- og makkerredning. (Lånerkort udstedes efter deltagelse i redningsøvelserne. NB! det frigiver dig ikke som havkajakroer)
  • Har din egen svømmevest og benytter den ved afsejling.
  • Hænger dit "lånerkort" på tavlen, så vi ved hvem der er taget ud.
  • behandler kajakken godt, rengør den før den sættes på plads
  • melder skader/mangler til Jens Schou, schou.jens@gmail.com.

Pas godt på jer selv og vis hensyn. God TUR!
Bestyrelsen.

Kajakture
Her er et link til kajakture af forskellig længde (udarbejdet af Søren Lundberg)
www.3811.dk/kajakture/kajakture.htm.