Pladsregler for fartøjsejere
Forsiden Bådsiden
Det følgende pladsregler af 19. juni 2007, er primært relevant for fartøjsejerne. Reglementet skal ses i sammenhæng med baadlaugets vedtægter.

.