Scrapbog
Klik på år og derefter på miniaturer og links

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

3. juni 2003

Stiftende generalforsamling. Bådlauget Schifters Kvarter etableres. Navnet er senere ændret til Schifters Bådlaug.


25. oktober 2003. Finn, Christian og Poul planter hybenroser langs kanten af parkeringspladsen.


Billedet er fra oktober 2003 og viser de første både ved bolværket før nedramningen af pæle begyndte.
13. november 2003. Københavns Dykkerentreprise starter arbejdet på nedramning af pæle. Første pæl er ved at blive taget op til nedramning.

13. november 2003. Første pæl er i stilling og klar til nedramning.

18. november 2003. Der er nedrammet 29 pæle (28 pladser) og pælene er afkortede og pudset af.

28. marts 2004. Indvielse af anlægget med montering af fortøjningsøjer i bolværket og diskussion af
planerne for bådlaugets fremtid om eftermiddagen. Afslutning med spisning (skipperlabskovs!) i fælleshuset.

Admiral Andreas Schifter var gæst med en sang i dagens anledning.
Du kan læse sangen her.

Maj 2004. Borde og bænke er opstillet på området.

Maj 2004. De første 10 både ligger ved bolværket. Fælleskajakkerne er midlertidigt anbragt på græsset.

22. juni 2004. Der aflægges prøve til speedbådskørekort. Bill lægger båd til og alle bestod med glans, også de der slet ikke nåede at sejle.

22. juni 2004. Her skåles for det gode resultat.

Skt. Hansfest 23. juni 2004. Trods rædsomt vejr kom et hyggeligt arrangement i stand med grill ved fælleshuset og bål og fyrværkeri på bådpladsen, det sidste heldigvis i et
ophold i regnvejret. Her søsættes heksen, der er kunstfærdigt udført af Bente.

Sankt Hansbålet (tændt med noget besvær) flammer over Erdkehlgraven. Tak til vedsamlere, olietøndehentere, bålplatformsbyggere, pavillonopstillere, grillbyggere, sangkopister og andre der fik arrangementet op at stå.

12. august 2004. Kajakskurene påbegyndes. Gravemaskinen er begyndt at skrælle muld af.

Maskinen er næsten færdig efter ½ time af førerens frokostpause (det sparede os for meget).

15. august 2004. Der er fyldt 17 tons grus i hullet (stabil + afretning) og overfladen er rettet af til fliselægning.

30. august 2004. Bill m. flere har lagt fliser og støbt stolpefødder ned. De første stolper er rejst.

2. september 2004. Spærene (lavet af Mads og Jørgen) er rejst.

2. september 2004. Sådan ser det ud fra den anden side af Erdkehlgraven. Til venstre i bille-det støber Skanska bund til en sandudskiller til regnvand.

2. september 2004. De første lægter er sømmet på for at beregne lægteafstanden.

2. september 2004. Jørgen arbejder med lægtning.

3. september 2004. Mads arbejder med lægtning.

3. september 2004. Christian og Ole sliber en
af de kommende flagstænger.

4. september 2004. En tagflade er lagt med tagsten fra de gamle masteskure.

5. september 2004. Hanne håndterer tagsten til lægning. Bemærk den rene, 100% uforfalskede arbejdsglæde.

19. oktober 2004. Malerarbejdet nærmer sig sin afslutning. Christian maler portene.

19. oktober 2004. De færdige facader på skurene. Skuret til højre reserveres private kajakker. I skuret til venstre bliver der plads til fælleskajakker og andet udstyr.
Standernedhaling, 29. oktober 2004. Hyggelig aften med tilbageblik over sæsonen og kommende initiativer, bl.a. forslag til program for vintersæsonen. Standernedhaling 29. oktober 2004. Formanden i fortsat fin form senere på aftenen trods en meget aktiv sæson i bådlauget.
9. november 2004 9. november kl. 19:00. Kulturaften. Hvem var Andreas Schifter, Frederik greve Danneskiold-Samsøe, Philip de Lange, og Ernst Wilhelm Stibolt? Museumsinspektør Jacob Seerup fra orlogsmuseet fortalte om de personer der har været med til at navngive vores kvarter.
Højvande efter stormen 8. januar 2005. Foto: Per Mogensen.
31. januar 2005. Allan Mylius Thomsen causerer over øllets historie, øltyper, øl som afrodisia-kum og andre interessante betragt-ninger. Der var smagning af
øltyper, alle fra danske bryggerier.
Der blev serveret: hvidtøl (!), skibsøl fra Refsvindinge (gys!), Blå Nykøbing (Maribo bryggeri), Thor pilsner, Ale nr. 17 fra Refsvindinge, Thy økologisk classic, Tuborg hvedeøl, Bockøl og Thisted porter.

26. marts 2005. Skanska har ud-gravet området foran kajakskurene, lagt stabilgrus på og stampet det. Så mangler der kun afretning og fliser.

11. april 2005. Fliser er lagt foran skurene (Bill, Finn og Poul).

En serie billeder fra standerhejsningen 22. april 2005.
Til venstre er grillen tændt, på nr. 2 taler Poul. Christian hjælper med at sætte den nye
stander op. På næstsidste billede er flaglinen smuttet af skiven og har kilet sig fast. Til højre vajer den nye stander endelig over området.
Skt. Hans fest 23. juni 2005.
Det usædvanligt gode vejr tiltrak mere end 100 deltagere.
29-06-2005
Skanska hjælper os med en længe ønsket forbedring af bolværket.
Efter afskrælning af jord er der lagt en dug og et lag stampet stabilgrus.
Bill og Lenes bryllup på bådpladsen 9. juli 2005. Bryllupstalen blev holdt af en repræsentant fra Københavns Kommune og var både personlig og citerede digte af Pablo Neruda. Til højre danner medlemmer spalier med pagajer og Bill og Lene går til den smykkede båd for at sejle æresrunde.24. august 2005. Et stort øjeblik da bådlaugets pryd, Lis og Finns båd, nærmer sig sin plads ved bolværket. Nederst er den ved at være på plads.

3. september 2005. Bådpladsen er et populært rastested for røre. Her har en mindre flåde lagt til.
4. september 2005. Vi har lagt nøddesten oven på stabilgruslaget.

En af sommerens  dejlige torsdags-griller.
(8. september).

 
  10. september 2005. Kajakredningsøvelse. Jeg har flere billeder, men det er hvad der var plads til her.
22. oktober 2005. Standernedhaling.
Der blev arbejdet med brofæstet, opstillet redningspost, gravet ud og lagt sten og ryddet op. Til højre den uundværlige grillmester. SKANSKA var som sædvanlig hjælpsomme.
22. oktober 2005.
Under arbejdet med at grave hullet
til redningsposten, ramtes den største sten vi har set på området. Her er den løftet op af hullet med en stump reb.

Kl. 15.00 blev standeren halet ned og erstattet med vimplen. Naturligvis smuttede linen af skiven og satte sig sig fast.

26. november 2005. Bådeoptagning. Bådene løftes med en kran på en lastvogn og sættes på trailere. Derefter spændes en bil for og de køres til kanonbådsskur 3. Det tog ca. 3 timer at flytte 12 både.

15. december 2005. Christianshavns travaljelaug tager både op til vinteropbevaring i kanonbådsskur 3. Til venstre er det Hvalen. Til højre tages Kongen op. Den måtte afbalanceres med en mand i stævnen.

30. december 2005. Dyb sne på bådpladsen
efter snefald 28. til 29. december.

1. januar 2006. Nytårskur kl. 14-17. Hvor vi benyttede lejligheden til at ønske hinanden Godt Nytår. Alle fra Schifters Kvarter var velkomne og arrangementet var gratis.

Onsdag 25. januar 2006. Les Lanciers.

Fredag 27. januar 2006. Fredagscafé. Året der gik i billeder. Hyggeaften med et sammenkog af billeder fra aktiviteterne i 2005.

Torsdag 9. februar 2006. Les Lanciers.

Onsdag 22. februar 2006. Les Lanciers.

Fredag 24. februar 2006. Fredagscafé. Vinsmagning med lidt god mad til. Pris 220 kr. ved min. 20 deltagere. Nærmere oplysninger på opslag i opgangene. Arrangør: Lars Hermann, shermann@post.tele.dk.

Tirsdag 14. marts 2006. Generalforsamling.

Fredag 31. marts 2006. Fredagscafé. Tovværk og sømandsviser. Poul viser splejsning tovværk og måske lidt repetition af knob og knuder. Vi har inviteret visesangeren Kurt Wilken, men han dukkede ikke op.

22. april 2006. Standerhejsning med præsentation af bådlaugets to nye kajakker og indvielse af den nye salutkanon. Finn har fået "sortkrudttilladelse" på politiets våbenkontor og er dermed den eneste, der må affyre kanonen.

Sankt Hans 2006. Hele Frederiksholm var inviteret og vejret viste sig fra sin allerbedste side.

Klik her for at se en side med billeder taget af Søren Lundberg.
Eller se alle billederne her:
www.3811.dk/schifters/indeks.htm
Nedenfor en serie billeder fra Sankt Hans 2006, sluttende med den udbrændte bålplatform.

Tur til Flakfortet 19. august 2006. Turen var ikke det store tilløbsstykke med to deltagende både og 7 deltagere (Bo, Annemette, Finn, Lis, Henning, Elin, Poul). Meget varmt og med svag vind, der gjorde hjemturen noget træg for formanden, der sejlede for sejl. Billedserie nedenfor.

Onsdag 20. september 2006 kl. 18:30. Rundvisning i Nyboder med efterfølgende spisning på Toldbodens Bodega.

Standernedhaling 28. oktober 2006

1. november 2006. Ekstremt højvande i forbindelse med kraftig nordlig vind. Vandstand 1,40 m over normal i havnen. Vandet nåede foden af flagstangen og en del fortøjninger måtte kappes under dramatiske omstændigheder for at bådene ikke skulle blive trukket ned. Billedserie taget af Finn.

Fredag 3. november 2006 kl. 19:30 i fælleshuset. Fredagscafé. Mads Brockhuus fortæller om vikingeskibsmodellen Havhingsten og viser billeder fra sommertogtet. Se nærmere på www.havhingsten.dk.

Onsdag 15. november 2006. Lancier v/ Finn

Søndag 31. december 2006.
Nytårsaften i Schifters.

Onsdag 7. februar 2007. Lanciers v/ Finn. Onsdag 17. januar 2007. Lanciers v/ Finn.

Sangaften 23. februar 2007 med Kim og Klaus.

Generalforsamling 14. marts 2007. Afholdt på Færgen Grønsund, Strandgade 100, kl. 19.30. Klik for link
Bådlauget havde inviteret på stegt flæsk med persillesovs, men værten mente at skipperlabskovs var mere passende.

Fredag 23. marts 2007. Fredagscafé. Vi mødtes kl. 19.30 i fælleshuset for at starte på Schifters sangbog. Der var mange forslag til sange, de kan ses på siden Schifters Sangbog.

Standerhejsning 15. april 2007. Hektisk aktivitet på bådpladsen fra kl. 11. Efter at Skanska er færdige foretager vi vores egen  genopretning. Der blev plantet roser og pil mod parkeringspladsen ved Rytmisk, huller blev fyldt og der blev sået græs. Borde og bænke blev renset og stillet på plads. Kl. 15 blev salutkanonen affyret, standeren sat og vi sang en hyldest til Holmen delvis skrevet af formanden.

Fredag 4. maj 2007. Havnerundfart. Se Københavns Havn fra vandsiden fra syd til nord, der bygges på livet løs - afgang kl. 11.00 fra bådpladsen.

Søndag 10. juni 2007 udflugt til Flakfortet.
Se en gammel det af Københavns forsvar - medbring grillmad - så griller vi til frokost derovre. Afgang kl. 9.30 fra bådpladsen.

Lørdag 23. juni 2007. Skt. Hans aften. Kl. 18.30 på bådpladsen. Hele Frederiksholm var inviteret.

Torsdag 28. juni 2007. Kajaksikkerhed. Hvad gør man når kajakken vælter? Mens de andre gør klar til grill, har du muligheden for at lære hvordan man alene eller sammen med en makker kommer op i kajakken igen. Der var instruktør til både turkajak og havkajak.

Lørdag/søndag 7. - 8. juli 2007. Dansk forening for ældre lystfartøjer holder sommertræf i Erdkehlgraven. Klik for link. Program for stævnet (pdf) finder du her: dfaelstaevneprospekt.pdf

Udflugt til Saltholm 11. august 2007. Der deltog fire bådførere: Finn ( i Bills og Lenes båd), Bo, Poul og Poul Vorm. Stille og varmt vejr med let nordlig vind. På Saltholm fortalte Hans Ziemling, der er i firserne og opvokset på Saltholm historier fra sin barndom på Saltholm, bl.a. om tyskernes overfald på en engelsk u-båd under første verdenskrig. Der står lidt mere om episoden på historiesiderne (1864 - 1915). Mindehøjtideligheden for de omkomne engelske søfolk blev holdt i Exercerhuset lige ved siden af vore bebyggelse. Det er også Hans der har opbygget museet, der indeholder alskens rariteter. På hjemturen trak der der tordenbyger op inde over land, himlen var blåsort og byen lå hen i et uhyggeligt blegt lys. Vi slap dog for kastevinde og kun sidste båd (Pouls) blev strejfet let af regn.

  

Lørdag 8. september 2007: Havnerundfart

Lørdag 27. oktober 2007. Standernedhaling. Man mødtes kl. 11.00 på bådpladsen for at rydde op og gøre klar til vinteren. Kl. 14.30 blev standeren halet ned.

Onsdag 14. november 2007. Danske øer. En introduktion for sejlere og turister...
En hyggelig caféaften, hvor vi skal kiggede lidt på den danske ø-geografi. Med udgangspunkt i Achton Friis´ bøger om de danske øer gennemgik vi de mest oplagte ø-oplevelser, og hører et par anekdoter om livet på de danske småøer. Efter en kort pause vistes Jørgen Flindt Pedersens kortfilm fra 2005: "Gensyn med de danskes øer (kendt fra TV!). Vært: Lars Hermann.

Mandag 31. december 2007. Bådlauget var atter i år vært ved et nytårsarrangement i fælleshuset for alle beboere i Schifters.

Fredag 18. januar 2008. Fredags café. øl- og whiskysmagning med brygmester Bernard Villaume. Vært: Lars Hermann.

Fredag 29. februar 2008. Viseaften med Kim og Klaus - vi gentog sidste års succes. Schifters sangbog blev brugt første gang denne aften. Schifters sangbog ligger også ligge her på hjemmesiden som musikfiler i to forskellige formater. Så kan du lære de melodier du ikke kender! Hver sang findes i mus-formatet (.mus) der er et nodeprogram og som mid-filer (.mid) der kan afspilles med f.eks. Windows Media Player. I mus-formatet kan du se noder og tekst og høre melodierne, i mid-formatet kan du kun høre musikken. For at læse mus-filerne må du downloade det gratis nodeprogram NotePad.

Onsdag 12. marts 2008. Generalforsamling. Generalforsamlingen afholdtes lige som i 2007 på færgen Grønsund i Strandgade. Denne gang var der stegt flæsk med persillesovs!

Onsdag 2. april 2008. Tovværk og navigation. Workshop hvor Poul gennemgik brug af GPS til lands og til vands. Du kan finde undervisningsmaterialet på Undervisningssiden. Klik her. Vært: Poul.

Søndag 18. maj 2008
Se Københavns Havn fra vandsiden fra syd til nord, de bygges på livet løs - afgang kl. 11.00 fra bådpladsen.

Søndag 8. juni 2008
Tur til Flakfortet.
Se en gammel del af Københavns forsvar - medbring grillmad - så griller vi frokost derovre. Afgang kl. 11.00 fra bådpladsen.

Mandag 23. juni 2008
Skt. Hansaften fra kl. 18.30 på bådpladsen.

Lørdag 16. august 2008
Tur til Saltholm. Måtte desværre aflyses pga. ringe vejr.

Lørdag 30. august 2008
Store Legedag. Desværre aflyst pga. manglende tilslutning
.

Søndag 14. september 2008
Fisketur.

Lørdag 25. oktober 2008
Standernedhaling kl. 15.00 på bådpladsen.

Fredag 14. november 2008
Sangaften.

Onsdag 26. november kl. 20.00
Ekstraordinær generalforsamling angående ny lejekontrakt med Aberdeen Property Investors.

Søndag 14. december 2008
Julefrokost for hele bådlauget i fælleshuset. Arrangør Michael Madsen.

Fredag 23. januar 2009 kl. 20.00
Grønlandsaften. Birte Bertelsen, Ole Ahrenkiel, Poul V. Jensen, Bodil Th. Jensen og Helen Schiøtz viser billeder og fortæller om en rejse til Grønland juni-juli 2008.

Fredag 20. februar 2009 kl. 20.00
Viseaften med Kim og Klaus. Mød op til d´herrers forrygende show.

Torsdag 19. marts 2009 kl. 19.00
Generalforsamling på færgen Grønsund. Spisning kl. 19.00, generalforsamling kl. 20.00.

Onsdag 25. marts 2009 kl. 19.30
Møde i aktivitetsgruppen (i fælleshuset)

Lørdag 4. april 2009
Standerhejsning kl. 15.00. Vi mødes på pladsen kl. 10 for at gøre klar til sæsonen. Der skal ryddes op og lægges fliser m.m.

Fredag 8. maj 2009
Bådtur til sydhavnen.
Vi mødes på bådpladsen kl. 10. Send en mail til bpjensen.holmen@gmail.com, hvis du vil deltage. Hvis du deltager i egen båd så skriv hvor mange du kan tage med.
Arrangører: Tonny og Poul.

Tur til Langebro torsdag d. 11. juni 2009
Maskinmester/Brovagt Gert Ryborg er med på at vise os rundt på broen kl.18.00.
Vi kommer op og nyder udsigten fra brotårnet og ned i maskinrummet og ser mekanikken.
Vi kan gå/cykle dertil, men det er også muligt at lægge til ved ydersiden af broen, så det kunne jo være sjovt at sejle dertil. Han foreslog at vi sejlede forbi en dag og selv vurderede højden ved landgang. Pris: gratis. Arrangør: Elin Laursen.

Lørdag 20. juni 2009
Kajakredning
Vi arbejder på at lave kajakredningsøvelser med Himmel&Hav som arrangør.
Der er normalt 8 deltagere på et forløb, ved flere er der to instruktører. Prisen ved 8 deltagere er 375 kr./deltager, muligvis kan bådlauget yde tilskud.
Arrangør: Elin Laursen og Lis Lilja.

Tirsdag 23. juni 2009
Skt. Hans fest for hele Frederiksholm
Der var stor opbakning, ca. 200 deltagere, til Skt. Hansfesten og vejret var pragtfuldt. Der var fællessang, båltale (Jane Lytthans), levende musik med trio fra Rytmisk Musikkonservatorium og kanonsalut.
Arrangør: Bestyrelsen.

Søndag 16. august 2009. Udflugt til Saltholm.
En blæsende men lun dag. Der deltog tre både: TUT, Marie og Eliot. Vi blev kørt rundt på øen og så Holmegården, kirkegården fra englandskrigenes tid Madsens skanse (anlagt under den japansk-russiske krig på foranledning af krigsminister Madsen), sæler grønbrogede tudser og meget andet. Derefter frokost på havnen. Hjemtur i hård modvind. Se billeder nedenfor. Arrangør: Poul.


Fra venstre: 1. og 2. Eliot med Poul, Per og Ole, 3. og 4. TUT, 5.-7. Marie og 8.-9. igen TUT. Meget varmt med SV vind drejende til V og øgende til frisk om eftermiddagen.


Fra venstre: 1. Elin med fuld kontrol over båden, 2.-4. ankomst Barakkebro, 5.-6. Holmegård den ene af de to beboede gårde på øen. 7.-8. klappekoen tilkaldes, fodres og klappes. Markus Sørensen bor på Holmegård og man kan bestille kød fra hans Galloway-køer til levering i Kastrup (link).


Rundt på øen i traktortrukket trailer. 4. viser en gravsten fra 1807 da døde ikke kunne begraves på Sjælland pga. englændernes blokade. 10. viser et fundament til en ny lade
hvor der er lavet vinterskjul til den sjældne grønbrogede tudse. Den ses som nr. 3 i nederste række.


Billede nr. 2 viser et af de to vandingssteder for kreaturer. Vandet er brakt og tåles ikke af mennesker, men køerne klarer det. 4.-5. frokost ved Barakkebroen og til sidst det berømte toilet med kontinuerligt automatisk bortskyl og fremragende ventilation.

Lørdag 5. - søndag 6. september 2009. Weekend-udflugt til Hven.
Deltagere: Finn Lis, Bill og Lene i deres Janneau 805, Tonny, Poul Bodil og senere Marianne i Eos, Tonnys Phantom 40, der ligger i Trangraven. Vejret var ikke det bedste lørdag: hård vind og byger. Vi lagde til i Bäckviken på østsiden af øen og der blev tid til en mindre spadseretur. Om aftenen grill (grillet i styrtregn på molen) og hyggelig middag i Tonnys båd. Vejret bedrede sig om søndagen og vi gik til det nye (2005) Tycho Brahe museum der er indrettet i en tidligere kirkebygning. Et virkelig fremragende museum med fantastisk nøjagtige kopier af Tychos enestående observationsredskaber. Kopierne er "designet" i Sverige og udført i tjekkiet.
Se billeder nedenfor. Arrangører: Tonny og Poul.


Billede 1. - 5. fra venstre er fra sejladsen til Hven i frisk vejr. Nr. 6 er fra en hyggelig frokost under kalechen i bygevejr. 7. Marianne ankommer fra Landskrona. 8. Tonnys båd
(Eos) i Baeckviken havn. 9. Der blev til til en mindre vandretur lørdag, senere blev det meget vådt!


Fra venstre: 1. Ænder på bro, 2.-3. Forberedelse til middag og middag. 4. Baeckviken havn søndag morgen, 5.-6. ved Tychos observatorium Stjerneborg, 7.-9. Det fremragende Tycho Brahe Museum indrettet i den tidligere nye kirke. Her ses bla. fremragende rekonstruktioner af Tychos observationsinstrumenter.

 

Fra venstre: 1. Museet endnu en gang, 2. Inskription på Tychos gravsten (i Prag): "Nec fasces nec opes sola artis sceptra perennant. Oversat: "Hverken magt eller rigdom, men kun kunstens og videnskabens vælde består". 3. Geder af hvis mælk der fremstilles (dyr) gedeost til salg i gårdbutikken. 4.-7. Hjemsejlads i fint sejlvejr.

13. september 2009. Kajaktur på Mølleåen. Arrangører: Lasse og Mads.

16. oktober 2009. Fredagscafé-middag
Gunna, Marianne og Bodil, bistået af Kaj, vil lave efterårsmenu til vare-indkøbspriser. Regn med ca. 50-60 kr. pr person.
Du bedes tilmelde antal personer på Gunnas mail: Kampp.Jensen@compaqnet.dk  
eller tlf: 43908610 senest tirsdag den 13. oktober kl. 20. Du betaler ved ankomst, hav helst nogenlunde lige penge med. Til maden kan købes vin/øl til rimelige priser.
Udover fællesmiddag er der denne aften hyggeligt samvær samt billeder fra årets fællesbådture fra Havnen, Saltholm samt Hven på skærmen og måske en skippersang fra sanghæftet. Hvis nogen har en guitar eller andet instrument, så tag det med til at ledsage sangene.

25. oktober 2009. Standernedhaling kl. 13 på bådpladsen.
Vi mødes kl. 11 til oprydning. Efter standernedhalingen er der grillpølser med tilbehør til de fremmødte.

29. oktober 2009. Rundvisning i Vor Frelsers Kirke kl. 17.30.
Vi mødes ved hovedindgangen til Vor Frelsers Kirke hvor Peter Birch, sognepræst, møder os og giver en rundvisning i den smukke nyrestaurerede barokkirke, der har været i brug siden 1696!
Peter Birch vil fortælle om det omfattende 3-årige restaureringsarbejde og om kulturskattene i kirken. Tilmelding er ikke nødvendig. Varighed: ca. 1 time.

27. november 2009 kl. 19.30
Fredagscafe med rejsebilleder. Bodil, Christian og Lis fortæller og viser rejsebilleder fra Canada.

12. december 2009. Bådlaugets Julefrokost i fælleshuset. Schifters Kvartet underholder.

Torsdag 31. december 2009. Nytårsmiddag i fælleshuset.

22. januar 2010. Whiskysmagning. Vært Per Mogensen.

26. februar 2010. Cuba-aften. Vært Gunna Kampp.

Onsdag 10. marts 2010 kl. 19.00
Generalforsamling i fælleshuset

8. maj 2010. Rundvisning på Kastellet kl. 17.00
Guidet rundvisning på Kastellet med efterfølgende spisning på Cafe Petersborg. Tilmelding og kontakt: Marianne Holst Jensen, 38743873 el. lje@post9.tele.dk.

Lørdag 10. april 2010 kl. 14.00
Standerhejsning

Søndag 30. maj kl. 10.00
Bådtur i havnen, medbring egen madkurv. Mail til Poul om du vil deltage i egen båd og om hvor mange du kan tage med, eller om du vil med i en af de deltagende både, hvis du ikke selv har båd. Tilmelding: Poul, 27407478 eller bpjensen.holmen@gmail.com. Aflyst pga. manglende tilmeldinger og dårligt vejr.

23. juni 2010. Skt. Hansaften for hele Frederiksholm. Sognepræst Peter Birch holder båltale ca. 20:50, bålet tændes ca. 21:00.

Lørdag 26. juni 2010, kl. 11.00-14.00
Kajakredningsøvelser for medlemmer i Schifters Bådlaug.
I år har vi fået en aftale med Rasmus Dylov, der er instruktør i USG, en af de tre klubber i kanonbådsskuret.

Lørdag 14. -søndag 15. august 2010
Weekendtur til Hven. Meld til Poul om I vil deltage i egen båd og om hvor mange I kan tage med. Skal i ikke overnatte i båd, kan der bestilles plads på vandrehjemmet, det ligger tæt på havnen i Baeckviken. Koordinator: Poul, 27407478 eller bpjensen.holmen@gmail.com.

Søndag 5. september 2010
Kajaktur på Mølleåen. Koordinator Lasse Jensen, 38743873 el. lje@post9.tele.dk.

Lørdag 11. september 2010
Bådtur til Flakfortet. Aflyst pga. dårligt vejr.

Fredag 29. oktober 2010
Fredagscafe. Finn Mogensen fortæller om sit ophold i Syrien.

Søndag 24. oktober 2010
Standernedhaling kl. 13 efter oprydning kl. 11.30.