Navigation

Her er bådlaugets link til kursusvejledning til GPS, holdt 2. april 2008 i fælleshuset. Vejledningen er i Publisher format. Hvis du ikke kan læse Publisher filer, kan du rekvirere en kopi fra Poul (bpjensen.holmen@gmail.com).

Garmin har flere vejledninger som kan være af interesse:
1. En teoretisk gennem gang af GPS systemets opbygning. Klik her.
2. En vejledning i anvendelse af GPS modtagere sammen med papirkort. Klik her.

Speedbådskørekort

Til Bådejere og andre med interesse i speedbådskørekort.

Hvem skal have speedbådskørekort ?

Søfartsstyrelsen bekendtgørelse siger:

Hvis fremdrivningseffekten i kW er lig med eller højere end den værdi, der fremkommer ved at gange fartøjets længde med sig selv og lægge 3 til, er fartøjet omfattet af reglerne.

Altså længde x længde + 3 er lig med eller større end motorens fremdrivningseffekt i kW.

Eksempel:
Min båd er 470 cm lang. 4,7 x 4,7 + 3 = 25,09
Min motors ydelse i kilowatt = 24,7 i henhold til specifikationen for motoren
Resultat: Jeg ligger lige under den værdi, der kræver speedbådskørekort.

Omregning fra kW til hk sker ved at gange kW med 1,36,
eller dividere hvis man skal den modsatte vej - fra hk til kW.

Ovenstående regel gælder, hvis fartøjet er længere end fire meter. Fartøjer på fire meter eller derunder er omfattet af reglerne, hvis fremdrivningseffekten er på 19 kW eller derover.

Pensum
Det lægges vægt på det med fremhævet skrift.
Man sal kunne binde flg. knob :
dobbelt halvstik - råbåndsknob - flagknob - pælestik - tørn om en pullert - tørn til en klampe.
Desuden skal man have kendskab til fartøjets sikkerhedsudrustning og brugen heraf.

Man skal kende udtryk som:
styrbord - bagbord - for - agter - luvart - læ - klyds - klampe - pullert - fribord - spygat
lanternerne - tågesignalsapparat - radarreflektor


Man skal kunne redegøre for hvorledes en slæbetrosse til eller fra et andet fartøj kan fastgøres i egen båd
Man skal have kendskab til brug af anker og drivanker
Man skal have kendskab til fartøjets begrænsninger i dårligt vejr og betydningen af at holde sig underrettet om vejret

Man skal have:
1) kendskab til placering af personer ombord for sikker sejlads specielt i dårligt vejr
2) Kendskab til nødsignaler, som vil kunne anvendes i eget fartøj
3) Kendskab til betydningen af forskellige farer, som bundgarn, drivanker, sømærker, manøvrehæmmede skibe og trafikerede sejlruter
4) Man skal kunne afgå og anløbe en bro, en kaj eller et bolværk
5) Man skal kunne styre efter kompas og fjerntliggende genstande
6) Man skal have kendskab til virkningen af strøm og vind
7) Man skal kunne foretage en mand over bord manøvre
8) Man skal kunne redegøre for forholdsregler i forbindelse med optrækkende byger
9) Man skal kunne demonstrere eller redegøre for hvorledes brændstofbeholdningen måles, samt hvilken rækkevidde denne beholdning giver skibet under forskellige omstændigheder
10) Man skal kunne redegøre for hvorledes brændstoftilførslen og tændingssystemet virker
11) Man skal kende risiko for brand i almindelighed og især ved brug af benzin
12) Man skal kende risiko for at få noget i skruen.