Vinteropbevaring
Forsiden Bådsiden
Medlemmer af bådlaugene på Holmen har indtil videre mulighed for vinteropbevaring i Skurfag 1 i Kanonbådsskur 3. Der er begrænset med plads i skurfaget, idet der normalt kun er plads til omkring 15 både.

Søsætning og optagning har i mange år været varetaget af vores dygtige og pålidelige vognmand, Per. Prisen for optagning eller søsætning er ca. 350 kr. (aftales fra år til år).

Vinteropbevaringen af fartøjerne sker helt uden for Schifters Bådlaugs regi. Vinteropbevaringen koordineres i stedet af koordinator for vinteropbevaringen af fartøjerne fra bådlaugene på Holmen, Tonny, hvis du vil vide mere. Mail: tonnynii@hotmail.com. eller 42153155.

Fartøjerne stilles ind efter en 3-årig aftale med K3-fonden som ejer kanonbådsskuret. Lejen reguleres årligt efter seneste nettoprisindeks (i august 2019 var det 103,7). Heraf følger at: